Stadiul implementării proiectului la 31.10.2012

Indicatori atinși

INDICATORI REALIZATI LA FINALUL PROIECTULUI

 

 

 

Indicatori de realizare imediată (output)[1]

Propusi

Realizati
la 31.10

Numărul şomerilor de lungă durată participanţi la programe integrate

250

265

Numărul şomerilor de lungă durată participanţi la programe integrate, din care: femei

150

165

Numărul şomerilor de lungă durată participanţi la programe integrate, din care: tineri

50

68

Număr de persoane care au beneficiat de consiliere/orientare - acces pe piaţa muncii

250

265

Număr de participanţi la instruire – acces pe piaţa muncii

0

0

Număr de participanţi la instruire, şomeri de lungă durată – acces pe piaţa muncii

120

162

Indicatori de rezultat[2]

 

 

Ponderea şomerilor de lungă durată care au participat la programe integrate certificaţi (%)

43

61,13

Ponderea şomerilor de lungă durată care au participat la programe integrate certificaţi (%), din care: femei

26

41,13

Ponderea şomerilor de lungă durată care au participat la programe integrate certificaţi (%), din care: tineri

10

15,85

Număr de persoane care au demarat o activitate independentă – acces pe piaţa muncii

6

6

Număr de participanţi la instruire certificaţi, şomeri de lungă durată – acces pe piaţa muncii

108

162

Număr participanţi FSE – femei

150

165

Număr participanţi FSE–grupa de vârstă 15–24 ani

50

68

Indicatori adiţionali[3]

 

 

Indicatori de realizare imediată (output) adiţionali

 

 

Numar someri de lunga durata consiliati in tehnici de cautare a unui loc de munca

40

41

Numar someri de lunga durata beneficiari de consultanta si asistenta antreprenoriala

30

31

Numar someri de lunga durata informati privind dezvoltarea durabila si egalitatea de sanse

80

60

Intalniri bilaterale angajatori/someri

4

4

Planuri de afaceri

10

10

Indicatori de rezultat adiţionali

 

 

Ponderea somerilor din grupul tinta angajati, (%)

6

6

Ponderea somerilor care si-au initiat o afacere, din cei care au beneficiat de consultanta si asistenta antreprenoriala, %)

20

20

Ponderea somerilor din grupul tinta instruiti in domeniul securitatii si sanatatii in munca (%)

12

15,09

ACTIVITATI DESFASURATE IN PERIOADA 1 AUGUST – 31 OCTOMBRIE 2012 FINALIZARE PROIECT

A3 - Informare si publicitate

Informarea somerilor s-a realizat prin afisele postate la sediul CCIA Braila, AJOFM Braila si celorlalte institutii carora le-au fost distribuite: CDIMM, Fundatia „Munca si Prosperitate”, Scoala Româna de Afaceri a Camerelor de Comert si Industrie – Filiala Braila. De asemenea, consultantul partenerului de proiect a continuat activitatea de informare a somerilor, la sediul AJOFM Braila.
Promovarea proiectului s-a realizat si prin deplasarea permanenta a consultantilor la sediul AJOFM Braila, in scopul contactarii de someri si informarii acestora cu privire la serviciile si cursurile autorizate oferite in cadrul proiectului.
De asemenea informarea si publicitatea in cadrul proiectului s-a realizat si prin intermediul paginii web a proiectului de pe site-ul CCIA Braila, www.cciabr.ro. Mediatizarea proiectului s-a realizat si cu ocazia inchiderii oficiale a proiectului si a conferintei de presa organizate cu acest prilej, in data de 31 octombrie 2012. In cadrul evenimentului a fost prezentat un material in PowerPoint care a fost distribuit tuturor participantilor.
Inchiderea proiectului a fost marcata si prin publicarea unui Comunicat de presa cu realizarile proiectului, in ziarul Obiectiv de Braila precum si postarea acestuia pe pagina web a proiectului, pe site-ul CCIA Braila www.cciabr.ro.

A4 - Informare si orientare profesionala

A continuat activitatea de constituire a grupului tinta. S-au purtat discutii cu somerii interesati care s-au prezentat la sediul CCIA Braila precum si cu cei contactati la sediul partenerului, AJOFM Braila, li s-a prezentat oferta proiectului si conditiile de eligibilitate.
Somerii neeligibili in cadrul proiectului si cei care doreau sa urmeze alte cursuri au fost orientati catre alti beneficiari de finantari nerambursabile POSDRU din Braila, care implementeaza proiecte pentru someri.
Somerilor eligibili (someri de lunga durata) le-au fost solicitate documentele de inscriere (copii BI/ CI, act de studii, carnet de munca, certificat de casatorie, dupa caz). Dupa verificarea documentelor solicitate, somerilor li s-a acordat asistenta in completarea formularelor de inscriere.
Somerii inscrisi in proiect au fost inregistrati in Anexa 4 Registru evidenta grup tinta si Anexa 10.
Serviciile de informare si orientare profesionala au fost acordate individual fiecarui somer inscris in proiect. In acest sens, au fost purtate discutii cu somerii, pe baza Fisei de informare si orientare profesionala, privind calificarile lor, traseul profesional urmat, aspiratii, proiecte de viitor, evaluarea personalitatii in vederea orientarii profesionale si identificarii nevoilor de instruire precum si oportunitatilor de angajare sau de demarare a unei afaceri proprii. De asemenea, somerilor le-au fost furnizate informatii privind piata muncii si evolutia ocupatiilor.
In perioada raportata au beneficiat de informare si consiliere profesionala 8 someri de lunga durata. Fisele de informare si orientare profesionala completate au fost inregistrate intr-un Centralizator.

A5 – Program de formare profesionala

Au fost analizate fisele de informare si orientare profesionala completate si s-a facut repartizarea somerilor inscrisi, in functie de optiunile lor, data inscrierii si numarul de participanti per grupa, la cursurile autorizate din cadrul programului de formare profesionala.

A5.4. Curs de initiere in ocupatia de Expert in securitate si sanatatii in munca (grupele 2 si 3)

In perioada de 1-14.08.2012 s-a desfasurat cursul de initiere in ocupatia de Expert in securitate si sanatate in munca, pentru grupa a doua formata din 12 someri.
La finalul cursului, in vederea evaluarii programului de formare de catre participanti, acestia au completat formularul Satisfactia clientului cu aprecieri legate de tematica abordata, prestatia formatorului si modul de organizare. In baza formularelor completata s-a elaborat raportul de valuare a cursului care a fost avizat de managerul de proiect.
Examenul de absolvire a fost organizat in data de 20.08.2012.

In perioada de 17-28.09.2012 s-a desfasurat instruirea celei de a treia grupe in cadrul cursului de initiere in ocupatia de Expert in securitate si sanatate in munca, cu o grupa formata din 11 someri.
La finalul cursului, in vederea evaluarii programului de formare de catre participanti, acestia au completat formularul Satisfactia clientului cu aprecieri legate de tematica abordata, prestatia formatorului si modul de organizare. In baza formularelor completata s-a elaborat raportul de valuare a cursului care a fost avizat de managerul de proiect.
Examenul de absolvire a fost organizat in data de 01.10.2012.

Toti cei 23 participanti au absolvit cursul, cu rezultate foarte bune si ca urmare, au primit Certificate de absolvire recunoscute de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale si Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

A6 – Seminarii de informare

In data de 01.10.2012 a avut loc cel de-al patrulea seminar de informare privind egalitatea de sanse si dezvoltarea durabila. La eveniment au fost prezenti 21 someri de lunga durata din grupul tinta, selectati, in baza optiunii lor in cadrul activitatii de Informare si orientare profesionala (formular Fisa de informare si orientare profesionala).
Somerii vizati au fost anuntati, din timp, cu privire la data si locul de organizare a seminarului.
Expunerea a fost realizata de expertul CCIA Braila, dna Lucica Ionescu.

A7 - Consultanta si asistenta antreprenoriala

Activitatea de consultanta si asistenta antreprenoriala a continuat cu acordarea de consultanta antreprenoriala de care au beneficiat 2 someri, Baciu Dobrita si Nichifor Virginia.
A fost acordata asistenta in vederea elaborarii a 3 planuri de afaceri pentru Anghel Vasile, Baciu Dobrita si Nichifor Virginia.

A8 – Servicii de mediere

Serviciile de mediere prin corelarea infomatiilor obtinute in cadrul activitatii de informare si consiliere profesionala si inregistrate in Fisa de informare si consiliere profesionala, cu locurile de munca vacante din baza de date creata.
In perioada raportata au fost mediati 33 someri, iar 4 someri au fost angajati: Ana Silviu-Giovani, Rahel Atena-Monica, Zaharia Monica-Dora, Balta Georgeta-Gianina.
Baza de date cu locurile de munca vacante se completeaza si actualizeaza permanent cu datele transmise periodic de partenerul in proiect, AJOFM Braila, a celor furnizate de anunturile pe care angajatorii le publica in ziarul Obiectiv-Vocea Braila sau pe Internet precum si informatiilor primite de CCIA Braila de la societatile membre care intentioneaza sa faca angajari.
In aceasta perioada a fost organizata cea de a patra intalnire bilaterala angajator-someri. Prin corelarea cerintelor locurilor de munca vacante anuntate la AJOFM Braila de firma ARHIPREST SRL, cu pregatirea si experienta profesionala a somerilor din grupul tinta, au fost identificati si anuntati telefonic somerii care corespundeau cerintelor posturilor vacante: arhivar si inspector resurse umane.
Intalnirea a fost organizata la sediul CCIA Braila, in data de 12.09.2012. La intalnire au participat reprezentantul S.C. arhiprest s.r.l. Braila – dna Teodor Poteca, Admnistrator si 11 someri de lunga durata din grupul tinta al proiectului. Dl Teodor Poteca a purtat discutii individuale, pe baza de CV, cu fiecare dintre cei prezenti. Au fost retinute 6 CV-uri de catre reprezentantul angajatorului, in vederea analizei care va avea loc la sediul ARHIPREST SRL si contactarii ulterioare a celor selectati pentru discutii suplimentare.
Au fost angajate 2 din cele 6 persoane: Zaharia Monica Dora si Rahel Atena.

A9 – Managementul proiectului

Au fost organizate periodic intalniri de lucru ale echipei de proiect pentru stabilirea responsabilitatilor, prioritatilor, modalitatilor concrete de lucru pentru diverse situatii aparute in implementarea activitatilor proiectului etc.
Au fost studiate permanent reglementarile si legislatia aplicabila proiectului: Contractul de finantare, Manualul beneficiarului, Manualul de Identitate Vizuala, decizii si instructiuni AMPOSDRU etc.
Au fost intocmite contractele individuale de munca pentru expertii implicati in proiect in perioada raportata. Au fost elaborate fisele post aferente acestor contracte.
Au fost organizate, coordonate si monitorizate activitatile proiectului desfasurate in perioada raportata.
In permanenta, s-a urmarit atingerea rezultatelor/ realizarilor stabilite pentru perioada raportata.
S-a monitorizat asigurarea vizibilitatii proiectului in conformitate cu cerintele si reglementarile in vigoare.
A fost coordonata si supervizata activitatea de achizitii.
S-a urmarit in permanenta respectarea conditiilor si indeplinirea obligatiilor asumate prin contractul de finantare.
A fost asigurata gestionarea fondurilor alocate pentru derularea proiectului, cu respectarea bugetului proiectului, utilizarea corecta a acestora, in concordanta cu scopul pentru care au fost acordate.
Au fost arhivate toate documentele elaborate si formularele completate in cadrul proiectului.
In august 2012 a fost definitivata si depusa la OIR Regiunea Sud-Est, Cererea de rambursare nr.6.

A10 – Inchiderea oficiala a proiectului

In vederea organizarii evenimentului care a marcat inchiderea oficiala a proiectului, au fost transmise invitatii catre conducerea AJOFM Braila – partenerul de proiect, mass media, furnizori de formare profesionala si beneficiari de finantari in cadrul POSDRU 2007 – 2013 (CDIMM Braila, ARCA Braila, SRAF Braila, DAROMET SRL etc.), someri din grupul tinta al proiectului.
La eveniment au participat pe langa invitati si formatorii din cadrul programului de formare profesionala desfasurat precum si echipa de implementare a proiectului.
Intalnirea a avut loc in data de 31 octombrie 2012, la sediul CCIA Braila, ocazie cu care participantii au fost informati cu privire la rezultatele proiectului, activitaile desfasurate, nivelul atingerii indicatorilor si a obiectivelor specifice, contributia adusa la indeplinirea obiectivului general al POSDRU 2007 – 2013. Au fost purtate discutii referitoare la dificultatile intâmpinate in implementarea proiectului, experienta dobandita, felul in care beneficiarii proiectului (someri de lunga durata din judetul Braila) au raspuns ofertei proiectului, gradul in care serviciile oferite au raspuns nevoilor acestora etc.
La finalul intalnirii, a fost organizata o conferinta de presa cu participarea reprezentantilor mass madia locala prezenti la eveniment si a conducerii CCIA Braila.
De asemenea, in data de 29 octombrie 2012, a fost publicat in presa locala un comunicat de presa cu realizarile proiectului.

Instantanee realizate in timpul implementarii activitatilor proiectului

SEMINARUL NR.4 - DEZVOLTARE DURABILA SI EGALITATE DE SANSA

seminar4

 

 

INTALNIRE BILATERALA ANGAJATORI SOMERI NR.4

intalnire angajatori someri

 

 

INCHIDEREA OFICIALA A PROIECTULUI

inchiderea proiectului