Stadiul implementării proiectului la 31.07.2012

Indicatori atinși

Indicatori

Valoare prognozată

Valoare realizată până la ultimul

RTF aprobat

01.11.2010 -31.03.2012

Valoare realizată în perioada de raportare - CR6

01.04.2012 -31.07.2012

Indicatori de realizare imediată (output)

 

 

 

Numărul şomerilor de lungă durată participanţi la programe integrate

250

233

24

Numărul şomerilor de lungă durată participanţi la programe integrate, din care: femei

150

142

16

Numărul şomerilor de lungă durată participanţi la programe integrate, din care: tineri

50

60

3

Număr de persoane care au beneficiat de consiliere/orientare - acces pe piaţa muncii

250

233

24

Număr de participanţi la instruire, şomeri de lungă durată – acces pe piaţa muncii

120

129

10

Indicatori de rezultat

 

 

 

Ponderea şomerilor de lungă durată care au participat la programe integrate certificaţi (%)

43

46,4

9,2

 

Ponderea şomerilor de lungă durată care au participat la programe integrate certificaţi (%), din care: femei

26

30,8

7,6

Ponderea şomerilor de lungă durată care au participat la programe integrate certificaţi (%), din care: tineri

10

13,2

1,6

 

Număr de persoane care au demarat o activitate independentă – acces pe piaţa muncii

6

5

1

Număr de participanţi la instruire certificaţi, şomeri de lungă durată – acces pe piaţa muncii

108

116

23

Număr participanţi FSE – femei

150

142

16

Număr participanţi FSE – grupa de vârstă 15–24 ani

50

60

3

Indicatori adiţionali

 

 

 

Indicatori de realizare imediată (output) adiţionali

 

 

 

Numar someri de lunga durata consiliati in tehnici de cautare a unui loc de munca

40

31

10

Numar someri de lunga durata beneficiari de consultanta si asistenta antreprenoriala

30

21

8

Numar someri de lunga durata informati privind dezvoltarea durabila si egalitatea de sanse

80

40

20

Intâlniri bilaterale angajatori/someri

4

2

1

Planuri de afaceri

10

5

2

Indicatori de rezultat adiţionali

 

 

 

Ponderea somerilor din grupul tinta angajati, (%)

6

4,0

0,8

Ponderea somerilor care si-au initiat o afacere, din cei care au beneficiat de consultanta si asistenta antreprenoriala,%)

20

16,67

3,33

Ponderea somerilor din grupul tinta instruiti in domeniul securitatii si sanatatii in munca (%)

12

6,8

-

Ponderea somerilor din grupul tinta instruiti in domeniul IT (%)

8

10

-

Activități desfășurate în perioada 1 aprilie – 31 iulie 2012

A3 – Informare și publicitate

Informarea somerilor s-a realizat prin afisele postate la sediul CCIA Braila, AJOFM Braila si celorlalte institutii carora le-au fost distribuite: CDIMM, Fundatia „Munca si Prosperitate”, Scoala Româna de Afaceri a Camerelor de Comert si Industrie – Filiala Braila. De asemenea, consultantul partenerului de proiect a continuat activitatea de informare a somerilor, la sediul AJOFM Braila.
Promovarea proiectului s-a realizat si prin deplasarea permanenta a consultantilor la sediul AJOFM Braila, in scopul contactarii de someri si informarii acestora cu privire la serviciile si cursurile autorizate oferite in cadrul proiectului.

A4 – Informare si orientare profesionala

A continuat activitatea de constituire a grupului tinta. S-au purtat discutii cu somerii interesati care s-au prezentat la sediul CCIA Braila precum si cu cei contactati la sediul partenerului, AJOFM Braila, li s-a prezentat oferta proiectului si conditiile de eligibilitate.
Somerii neeligibili in cadrul proiectului si cei care doreau sa urmeze alte cursuri au fost orientati catre alti beneficiari de finantari nerambursabile POSDRU din Braila, care implementeaza proiecte pentru someri.
Somerilor eligibili (someri de lunga durata) le-au fost solicitate documentele de inscriere (copii BI/ CI, act de studii, carnet de munca, certificat de casatorie, dupa caz). Dupa verificarea documentelor solicitate, somerilor li s-a acordat asistenta in completarea formularelor de inscriere. Somerii inscrisi in proiect au fost inregistrati in Anexa 4 Registru evidenta grup tinta si Anexa 10.
Serviciile de informare si orientare profesionala au fost acordate individual fiecarui somer inscris in proiect. In acest sens, au fost purtate discutii cu somerii, pe baza Fisei de informare si orientare profesionala, privind calificarile lor, traseul profesional urmat, aspiratii, proiecte de viitor, evaluarea personalitatii in vederea orientarii profesionale si identificarii nevoilor de instruire precum si oportunitatilor de angajare sau de demarare a unei afaceri proprii. De asemenea, somerilor le-au fost furnizate informatii privind piata muncii si evolutia ocupatiilor.
In perioada raportata au beneficiat de informare si consiliere profesionala 24 someri de lunga durata. Fisele de informare si orientare profesionala completate au fost inregistrate intr-un Centralizator.
In perioada 21-28.06.2012 a fost organizata consilierea in grup privind tehnici de cautarea a unui loc de munca pentru cea de a patra grupa formata din 10 someri.

A5 – Program de formare profesionala

Au fost analizate fisele de informare si orientare profesionala completate si s-a facut repartizarea somerilor inscrisi, in functie de optiunile lor, data inscrierii si numarul de participanti per grupa, la cursurile autorizate din cadrul programului de formare profesionala.

A5.2 – Curs de initiere in ocupatia de Vanzator (grupa nr.4)

In perioada 7-18.05.2012 a fost organizat cursul de initiere in ocupatia de vanzator pentru grupa nr.4 formata din 10 someri. Examenul de absolvire a avut loc in data de 21.05.2012.
La finalul cursului, in vederea evaluarii programului de formare de catre participanti, acestia au completat formularul Satisfactia clientului cu aprecieri legate de tematica abordata, prestatia formatorului si modul de organizare. In baza formularelor completate s-a elaborat raportul de valuare a cursului care a fost avizat de managerul de proiect.
Toti cei 10 participanti au absolvit programul, cu rezultate foarte bune si ca urmare, au obtinut Certifcate de absolvire recunoscute de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale si Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

A5.3 – Curs de specializare in ocupatia de Analist resurse umane (grupa nr.3)

In data de 02.04.2012 a avut loc examenul de absolvire a cursului Analist resurse umane, organizat in perioada de 15-30.03.2012 pentru grupa nr.3 formata din 14 someri.
Toti cei 14 participanti au absolvit cu rezultate foarte bune examenul si li s-au eliberat certificate de absolvire recunoscute de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale si Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

A6 – Seminarii de informare

In data de 27.04.2012 a avut loc cel de-al treilea seminar de informare privind egalitatea de sanse si dezvoltarea durabila.
La eveniment au fost prezenti 20 someri de lunga durata din grupul tinta, selectati, in baza optiunii lor in cadrul activitatii de Informare si orientare profesionala (formular Fisa de informare si orientare profesionala).
Somerii vizati au fost anuntati, din timp, cu privire la data si locul de organizare a seminarului.
Expunerea a fost realizata de expertul CCIA Braila, Lucica Ionescu.

A7 - Consultanta si asistenta antreprenoriala

Activitatea de consultanta si asistenta antreprenoriala a continuat cu acordarea de consultanta antreprenoriala de care au beneficiat 6 someri.
A fost acordata asistenta in vederea elaborarii a 2 planuri de afaceri pentru Popa Catalin si Constantin Ion-Sorin.

A8 – Servicii de mediere

Serviciile de mediere prin corelarea infomatiilor obtinute in cadrul activitatii de informare si consiliere profesionala si inregistrate in Fisa de informare si consiliere profesionala, cu locurile de munca vacante din baza de date creata.
In perioada raportata au fost mediati 20 someri, Mustata Georgeta si Gheorghiu Sorin s-au angajat.
Baza de date cu locurile de munca vacante se completeaza si actualizeaza permanent cu datele transmise periodic de partenerul in proiect, AJOFM Braila, a celor furnizate de anunturile pe care angajatorii le publica in ziarul Obiectiv - Vocea Braila sau pe Internet precum si informatiilor primite de CCIA Braila de la societatile membre care intentioneaza sa faca angajari.
In aceasta perioada a fost organizata cea de a treia intalnire bilaterala angajator-someri. Prin corelarea cerintelor locurilor de munca vacante anuntate la AJOFM Braila de firma Promex S.A, cu pregatirea si experienta profesionala a somerilor din grupul tinta, au fost identificati si anuntati telefonic somerii care corespundeau cerintelor posturilor vacante: inginer chimist, inginer electromecanic, tehnician chimist, maistru electromecanic.
Intalnirea a fost organizata la sediul CCIA Braila, in data de 08.05.2012. La intalnire au participat reprezentantul S.C. Promex S.A. Braila - dna Camelia Dumitrache, inginer in cadrul Departamentului Resurse Umane si 7 someri de lunga durata din grupul tinta al proiectului. Dna Dumitrache Camelia a purtat discutii individuale, pe baza de CV, cu fiecare dintre cei prezenti. Toate CV-urile au fost retinute de reprezentantul angajatorului in vederea analizei care va avea loc la sediul angajatorului si contactarii ulterioare a celor selectati pentru discutii suplimentare. Se va mentine legatura cu Departamentul RU pentru a avea rezultatul final al întâlnirii bilaterale.

Rezultate/realizări atinse in perioada 01.04 – 31.07.2012

Instantanee realizate in timpul implementarii activitatilor proiectului:

SEMINARUL NR.4 - DEZVOLTARE DURABILA SI EGALITATE DE SANSA Seminarul nr.4 - dezvoltare durabila si egalitate de sansa