Stadiul implementarii proiectului la 15.09.2011

Indicatori atinsi pâna la 15.09.2011

Indicatori de realizare imediată (output)

Indicatori de rezultat

Indicatori adiţionali

Indicatori de rezultat adiţionali:

 

Activitati desfasurate in perioada 16.06 - 15.09.2011

A3 - Informare si publicitate

A continuat distribuirea, pe baza de semnatura, a pliantelor catre somerii interesati de oferta proiectului. Informarea somerilor s-a realizat si prin afisele postate la sediul CCIA Braila, AJOFM Braila si celorlalte institutii carora le-au fost distribuite: CDIMM, Fundatia „Munca si Prosperitate, Scoala Româna de Afaceri a Camerelor de Comert si Industrie – Filiala Braila. De asemenea, consultantul partenerului de proiect a continuat activitatea de informare a somerilor, la sediul AJOFM Braila.
Promovarea proiectului s-a realizat si prin deplasarea permanenta a consultantilor la sediul AJOFM Braila, in scopul contactarii de someri si informarii acestora cu privire la serviciile si cursurile autorizate oferite in cadrul proiectului.

A4 - Informare si orientare profesionala

A continuat activitatea de constituire a grupului tinta. S-au purtat discutii cu somerii interesati care s-au prezentat la sediul CCIA Braila precum si cu cei contactati la sediul partenerului, AJOFM Braila, li s-a prezentat oferta proiectului si conditiile de eligibilitate.
Somerii neeligibili in cadrul proiectului si cei care doreau sa urmeze alte cursuri au fost orientati catre alti beneficiari de finantari nerambursabile POSDRU din Braila, care implementeaza proiecte pentru someri.
Somerilor eligibili (someri de lunga durata) le-au fost solicitate documentele de inscriere (copii BI/CI, act de studii, carnet de munca, certificat de casatorie – dupa caz). Dupa verificarea documentelor solicitate, somerilor li s-a acordat asistenta in completarea formularelor de inscriere. Somerii inscrisi in proiect au fost inregistrati in Anexa 4 Registru evidenta grup tinta si Anexa 10.
Serviciile de informare si orientare profesionala au fost acordate individual fiecarui somer inscris in proiect. In acest sens, au fost purtate discutii cu somerii, pe baza Fisei de informare si orientare profesionala, privind calificarile lor, traseul profesional urmat, aspiratii, proiecte de viitor, evaluarea personalitatii in vederea orientarii profesionale si identificarii nevoilor de instruire precum si oportunitatilor de angajare sau de demarare a unei afaceri proprii. De asemenea, somerilor le-au fost furnizate informatii privind piata muncii si evolutia ocupatiilor.
In perioada raportata au beneficiat de informare si consiliere profesionala 32 someri de lunga durata. Fisele de informare si orientare profesionala completate au fost inregistrate intr-un Centralizator.
In perioada 11 - 22.07.2011 a fost organizata si consilierea in grup privind tehnici de cautarea a unui loc de munca pentru cea de a doua grupa formata din 11 someri.

A5 – Program de formare profesionala

Au fost analizate fisele de informare si orientare profesionala completate si s-a facut repartizarea somerilor inscrisi, in functie de optiunile lor, data inscrierii si numarul de participanti per grupa, la cursurile autorizate din cadrul programului de formare profesionala.

A5.4. Curs de initiere in ocupatia de Inspector de specialitate protectia muncii (grupa 1)

In perioada de 20 - 30.06.2011 s-a desfasurat cursul de initiere in ocupatia de Inspector de specialitate protectia muncii, cu o grupa formata din 17 someri.
La finalul cursului, in vederea evaluarii programului de formare de catre participanti, acestia au completat formularul Satisfactia clientului cu aprecieri legate de tematica abordata, prestatia formatorului si modul de organizare. In baza formularelor completata s-a elaborat raportul de valuare a cursului care a fost avizat de managerul de proiect.
Examenul de absolvire a fost organizat in data de 04.07.2011. Toti participantii au absolvit programul, cu rezultate bune si foarte bune si ca urmare, au primit Certifcate de absolvire recunoscute de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale si Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

A6 – Seminarii de informare

In data de 31.07.2010 a avut loc primul seminar de informare privind egalitatea de sanse si dezvoltarea durabila.
La eveniment au fost prezenti 20 someri de lunga durata din grupul tinta, selectati dintre cei care si-au manifestat interesul cu ocazia informarii si orientarii profesionale.
S-a realizat selectia somerilor in vederea participarii la seminar, in baza optiunii lor in cadrul activitatii de Informare si orientare profesionala (formular Fisa de informare si orientare profesionala). Somerii vizati au fost anuntati, din timp, cu privire la data si locul de organizare a seminarului.
Expunerea a fost realizata de expertul CCIA Braila, dna Lucica Ionescu.
La seminar a participat si consultantul partenerului de proiect, dna Laurentia Vasilescu.

A7 - Consultanta si asistenta antreprenoriala

Activitatea de consultanta si asistenta antreprenoriala a continuat cu acordarea de consultanta antreprenoriala de care au beneficiat 2 someri.

A8 – Servicii de mediere

Serviciile de mediere prin corelarea infomatiilor obtinute in cadrul activitatii de informare si consiliere profesionala si inregistrate in Fisa de informare si consiliere profesionala, cu locurile de munca vacante din baza de date creata. In perioada raportata au fost mediati 8 someri. Baza de date cu locurile de munca vacante se completeaza si actualizeaza permanent cu datele transmise periodic de partenerul in proiect, AJOFM Braila, a celor furnizate de anunturile pe care angajatorii le publica in ziarul Obiectiv-Vocea Braila sau pe Internet precum si informatiilor primite de CCIA Braila de la societatile membre care intentioneaza sa faca angajari.

Rezultate/ realizări atinse in perioada 16.06 – 15.09.2011

 

Instantanee realizate in timpul implementarii activitatilor proiectului:

A5 – Program de formare profesionala

A5.1. Curs de initiere in ocupatia de Inspector de specialitate protectia muncii (grupa 1)
Curs de initiere in ocupatia de Inspector de specialitate protectia muncii (grupa 1)

A5.1. Curs de specializare in ocupatia Analist resurse umane (grupa 2) Curs de specializare in ocupatia Analist resurse umane (grupa 2)

A6 – Seminar de informare nr.2 Seminar de informare nr.2