Stadiul implementarii proiectului la 15.06.2011

Indicatori atinsi pâna la 15.06.2011

Indicatori de realizare imediată (output)

Indicatori de rezultat

Indicatori adiţionali
Indicatori de realizare imediată (output) adiţionali

Indicatori de rezultat adiţionali:

 

Activitati desfasurate in perioada 16.03 – 15.09.2011:

A3 - Informare si publicitate

S-a realizat publicitatea ofertei proiectului in presa locala, Obiectiv – Vocea Brailei, precum si pe site a ofertei proiectului si a rezultatelor inregistrate.
A continuat distribuirea, pe baza de semnatura, a pliantelor catre somerii interesati de oferta proiectului.
Informarea somerilor s-a realizat si prin afisele postate la sediul CCIA Braila, AJOFM Braila si celorlalte institutii carora le-au fost distribuite: CDIMM, Fundatia „Munca si Prosperitate, Scoala Româna de Afaceri a Camerelor de Comert si Industrie – Filiala Braila. De asemenea, consultantul partenerului de proiect a continuat activitatea de informare a somerilor, la sediul AJOFM Braila.
Promovarea proiectului s-a realizat si prin deplasarea permanenta a consultantilor la sediul AJOFM Braila, in scopul contactarii de someri si informarii acestora cu privire la serviciile si cursurile autorizate oferite in cadrul proiectului.

A4 - Informare si orientare profesionala

A continuat activitatea de constituire a grupului tinta. S-au purtat discutii cu somerii interesati care s-au prezentat la sediul CCIA Braila precum si cu cei contactati la sediul partenerului, AJOFM Braila, li s-a prezentat oferta proiectului si conditiile de eligibilitate.
Somerii neeligibili in cadrul proiectului si cei care doreau sa urmeze alte cursuri au fost orientati catre alti beneficiari de finantari nerambursabile POSDRU din Braila, care implementeaza proiecte pentru someri.
Somerilor eligibili (someri de lunga durata) le-au fost solicitate documentele de inscriere (copii BI/CI, act de studii, carnet de munca, certificat de casatorie – dupa caz). Dupa verificarea documentelor solicitate, somerilor li s-a acordat asistenta in completarea formularelor de inscriere. Somerii inscrisi in proiect au fost inregistrati in Anexa 4 Registru evidenta grup tinta si Anexa 10.
Serviciile de informare si orientare profesionala au fost acordate individual fiecarui somer inscris in proiect. In acest sens, au fost purtate discutii cu somerii, pe baza Fisei de informare si orientare profesionala, privind calificarile lor, traseul profesional urmat, aspiratii, proiecte de viitor, evaluarea personalitatii in vederea orientarii profesionale si identificarii nevoilor de instruire precum si oportunitatilor de angajare sau de demarare a unei afaceri proprii. De asemenea, somerilor le-au fost furnizate informatii privind piata muncii si evolutia ocupatiilor.
In perioada raportata au beneficiat de informare si consiliere profesionala 80 someri de lunga durata. Fisele de informare si orientare profesionala completate au fost inregistrate intr-un Centralizator.
In perioada 24-31.03.2011 a fost organizata si consilierea in grup privind tehnici de cautarea a unui loc de munca pentru prima grupa formata din 12 someri.

A5 – Program de formare profesionala

Au fost analizate fisele de informare si orientare profesionala completate si s-a facut repartizarea somerilor inscrisi, in functie de optiunile lor, data inscrierii si numarul de participanti per grupa, la cursurile autorizate din cadrul programului de formare profesionala.
A5.1. Curs de initiere in ocupatia de Operator introducere, validare si prelucrara date (grupa 1) – finalizare curs si organizare examen absolvire.
In perioada de 11.02-19.03.2011 s-a desfasurat cursul de initiere in ocupatia de Operator introducere, validare si prelucrare date, cu o grupa formata din 13 someri.
La finalul cursului, in vederea evaluarii programului de formare de catre participanti, acestia au completat formularul Satisfactia clientului cu aprecieri legate de tematica abordata, prestatia formatorului si modul de organizare. In baza formularelor completata s-a elaborat raportul de valuare a cursului care a fost avizat de managerul de proiect.
Examenul de absolvire a fost organizat in data de 21.03.2011. Toti participantii au absolvit programul, cu rezultate bune si foarte bune si ca urmare, au primit Certifcate de absolvire recunoscute de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale si Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

A5.2. Curs de initiere in ocupatia de Vanzator (grupele 1 si 2)

In perioada raportata au fost organizate 2 programe de formare profesionala in ocupatia de vanzator. In perioada de 01-12.03.2011 s-a desfasurat instruirea pentru prima grupa formata din 15 someri. Examenul de absolvire a avut loc in data de 15.03.2011.
In perioada de 02-13.05.2011 s-a desfasurat instruirea pentru cea de a doua grupa formata din 16 someri. Examenul de absolvire a avut loc in data de 17.05.2011.
La finalul celor 2 cursuri, in vederea evaluarii programului de formare de catre participanti, acestia au completat formularul Satisfactia clientului cu aprecieri legate de tematica abordata, prestatia formatorului si modul de organizare. In baza formularelor completata s-a elaborat raportul de valuare a cursului care a fost avizat de managerul de proiect.
Toti cei 31 participanti au absolvit programul, cu rezultate bune si foarte bune si ca urmare, au primit Certifcate de absolvire recunoscute de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale si Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

A5.3. Curs de specializare in ocupatia de Analist resurse umane (grupa 1)

In perioada de 18.04-30.04.2011 s-a desfasurat cursul de specializare in ocupatia de Analist resurse umane, cu o grupa formata din 12 someri.
La finalul cursului, in vederea evaluarii programului de formare de catre participanti, acestia au completat formularul Satisfactia clientului cu aprecieri legate de tematica abordata, prestatia formatorului si modul de organizare. In baza formularelor completata s-a elaborat raportul de valuare a cursului care a fost avizat de managerul de proiect.
Examenul de absolvire a fost organizat in data de 04.05.2011. Toti participantii au absolvit programul, cu rezultate bune si foarte bune si ca urmare, au primit Certifcate de absolvire recunoscute de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale si Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

A6 – Seminarii de informare

In data de 30.04.2011 a avut loc primul seminar de informare privind egalitatea de sanse si dezvoltarea durabila. La eveniment au fost prezenti 20 someri de lunga durata din grupul tinta, selectati dintre cei care si-au manifestat interesul cu ocazia informarii si orientarii profesionale.
A fost realizata prezentarea PowerPoint a tematicii, au fost anuntati somerii cu privire la data si locul de organizare a seminarului. Expunerea a fost realizata de expertul CCIA Braila, dna Lucica Ionescu.
La seminar a participat si consultantul partenerului de proiect, dna Laurentia Vasilescu.

A7 - Consultanta si asistenta antreprenoriala

Activitatea de consultanta si asistenta antreprenoriala a demarat in luna martie. Au beneficiat de aceste servicii 12 someri, dintre care 10 au primit consultanta in vederea intierii unei afaceri si 2 au primit asistenta in vederea intocmirii planului de afaceri pentru o idee de afacere proprie.
Dintre cei 10 someri care au beneficiat de consultanta antreprenoriala, 3 si-au infiintat o afacere proprie, 2 SRL-uri, 1 Intreprindere Individuala si 1 Intreprindere Familiala.
Cele 2 planuri de afaceri au fost elaborate pentru:

  1. „Cabinet psihologic” – acesta va functiona in cadrul Intreprinderii Individuale Manole Aurora Camelia.
  2. „Dezvoltare prestari servicii in domeniul IT” – afacerea se va desfasura in cadrul S.C. NMN S.R.L.

 

A8 – Servicii de mediere

Serviciile de mediere prin corelarea infomatiilor obtinute in cadrul activitatii de informare si consiliere profesionala si inregistrate in Fisa de informare si consiliere profesionala, cu locurile de munca vacante din baza de date creata. In perioada raportata au fost mediati 12 someri. Baza de date cu locurile de munca vacante se completeaza si actualizeaza permanent cu datele transmise periodic de partenerul in proiect, AJOFM Braila, a celor furnizate de anunturile pe care angajatorii le publica in ziarul Obiectiv-Vocea Braila sau pe Internet precum si informatiilor primite de CCIA Braila de la societatile membre care intentioneaza sa faca angajari.
In aceasta perioada a fost organizata prima intalnire bilaterala angajator-someri, in Sala Job Club a CCIA Braila, in data de 27.05.2011. La intalnire au participat 7 someri si reprezentantul S.C. Braiconf S.A. Braila – dna Paula Grama, Sef Birou Resurse Umane, domeniul de activitate – confectii. Au fost purtate discutii cu fiecare dintre cei prezenti, pe baza unui scurt CV, si au fost selectate 4 persoane in vederea prezentarii la sediul S.C. Braiconf S.A. in vederea supunerii acestora unui interviu si unei probe practice. Se va mentine legatura cu Biroul RU pentru a avea rezultatul final al intalnirii bilaterale.

Rezultate/ realizări atinse in perioada 16.03 – 15.06.2011

 

 

Instantanee realizate in timpul implementarii activitatilor proiectului:

A5 – Program de formare profesionala
A5.1. Curs de initiere in ocupatia de Operator introducere, validare si prelucrara date
Curs de initiere in ocupatia de Operator introducere, validare si prelucrara date

A5.2. Curs de initiere in ocupatia de Vanzator Curs de initiere in ocupatia de Vanzator

A5.3. Curs de specializare in ocupatia de Analist resurse umane Curs de specializare in ocupatia de Analist resurse umane

A6 – Seminarii de informare Seminarii de informare

A7 - Consultanta si asistenta antreprenoriala Consultanta si asistenta antreprenoriala