Stadiul implementarii proiectului la 15.03.2011

Indicatori atinsi pâna la 15.03.2011

Indicatori de realizare imediată (output)

Indicatori de rezultat

Indicatori de rezultat adiţionali:

 

Activitati desfasurate in perioada 01.11.2010 – 15.03.2011:

A1 – Lansarea proiectului

A fost elaborat comunicatul de presa pentru lansarea proiectului, in conformitate cu Manualul de Identitate vizuala. Dupa obtinerea avizului din partea OIR POSDRU Regiunea Sud-Est, comunicatul de presa a fost publicat in data de 18 noiembrie 2010, in ziarul local Obiectiv-Vocea Brailei.
Evenimentul de lansare oficiala a proiectului a fost organizat in colaborare cu partenerul, in data de 24 noiembrie 2010, in Sala de consiliu a Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Braila. Au fost elaborate invitatiile, prezentarea in PowerPoint a proiectului, materiale de prezentare a proiectului in vederea distribuirii catre participanti, anuntul pentru presa, lista participantilor etc.
Au fost invitati someri, reprezentanti ai societatilor comerciale, reprezentanti mass madia locala, reprezentanti ai fundatiilor C.D.I.M.M. Braila, Munca si Prosperitate Braila.
S-a elaborat si un articol de presa, pentru anuntarea desfasurarii evenimentului, care a fost publicat in 23 noiembrie 2010, in ziarul Obiectiv – Vocea Brailei.
Evenimentul a început cu o scurta prezentare a proiectului: scopul, obiectivele, grupul tinta, activitatile, rezultatele asteptate. Au fost promovate si dezbatute conceptele de „dezvoltare durabila„ si „egalitate de sanse”, concepte care vor fi promovate si aplicate pe toata perioada de implementare a proiectului, in cadrul celor 4 seminarii care se organiza (2 seminarii/an), prin sloganuri inserate pe prima pagina a suporturilor de curs ale cursurilor din cadrul programului de formare profesionala etc.
A fost prezentat partenerul de proiect, Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Braila, din partea caruia a participat dna Vasilescu Laurentia, consultant in cadrul proiectului.
Au fost prezentati lectorii care vor sustine programul de formare profesionala, expertii desemnati pentru acordarea serviciilor de consultanta si asistenta antreprenoriala. Au urmat discutii pe tema programului de sprijin integrat acordat somerilor de lunga durata din judetul Braila. Participantii au primit informatii suplimentare cu privire la serviciile oferite somerilor, cursurile de instruire organizate, durata cursurilor, continutul programele de pregatire etc.
Participantii au apreciat proiectul si faptul ca se acorda, cu finantare europeana, instruire gratuita somerilor, spijin in gasirea unui loc de munca prin serviciile de medierea muncii, consultanta si asistenta antreprenoriala somerilor care doresc sa initieze o afacere proprie. Au fost distribuite materiale cu prezentarea ofertei proiectului, participantilor la eveniment.
La final a fost organizata o conferinte de presa cu reprezentantii mass madia locala care au participat la lansare, echipa de management a proiectului si reprezentantul partenerului. Raportul realizat in urma desasurarii conferintei de presa este anexat.
Actiunea a fost mediatizata pe postul de televiziune locala ETV Braila, in ziarele: Obiectiv - Vocea Brailei, Ziarul Braila si Adevarul de Seara.

A3 - Informare si publicitate

A fost elaborat si publicat comunicatul de presa de lansare a proiectului.
Au fost elaborate forma si continutul materialelor de promovare (afise, plinate, mape) si a materialelor de comunicare/ corespondenta (foi cu antet color/alb negru, portret/vedere) în conformitate cu Manualul de Identitate Vizuala.
Au fost editate 300 pliante, 50 afise si 300 mape. Distribuirea lor se realizeaza pe baza de semnatura. Au fost postate afise la sediul beneficiarului si al partenerului precum si la sediul Fundatiei CDIMM Braila, in locuri cu vizibilitate crescuta.
S-a realizat promovarea in presa locala si pe site a demararii proiectului si a ofertei de cursuri din cadrul proiectului.
Au fost organizate evenimentul de lansare oficiala a proiectului si conferinta de presa. Pe langa aparitiile din presa locala, evenimentul de lansare a fost mediatizat si la televiziunea locala ETV Braila.

A4 - Informare si orientare profesionala

Au fost concepute formularele de lucru pe proiect: Fisa de informare si orientare profesionala pentru someri, Declaratie de consimtamant, Declaratie pe proprie raspundere.
Au fost stabilite documentele solicitate somerilor in vederea inscrierii in grupul tinta: CI/BI, certificat de casatorie (dupa caz), act de studii, carnet de munca.
A inceput constituirea grupului tinta. S-au purtat discutii cu somerii interesati, li s-a prezentat oferta proiectului si conditiile de eligibilitate. in vederea recrutarii grupului tinta, pe langa activitatea de promovare in presa si pe site, s-au facut deplasari la sediul partenerului de proiect, AJOFM Braila.
Somerii eligibili (someri de lunga durata) au fost inscrisi in grupul tinta, ceilalti au fost orientati catre alti beneficiari de finantari nerambursabile POSDRU din Braila care deruleaza proiecte pentru someri. A fost acordata asistenta in completarea formularelor de inscriere si verificate documentele solicitate la inscriere.
Somerii inscrisi au fost inregistrati in formularul Anexa 4. Registru evidenta grup tinta.
S-au acordat servicii de informare si orientare profesionala celor 61 someri de lunga durata inscrisi in grupul tinta. Au fost purtate discutii cu somerii, pe baza Fisei de informare si orientare profesionala, privind calificarile lor, traseul profesional, aspiratii, proiecte de viitor, evaluarea personalitatii in vederea orientarii profesionale, oportunitatile de angajare. S-a completat Centralizatorul Fiselor de informare si orientare profesionala pentru someri, in care au fost inregistrati somerii informati si orientati profesional. Din cei 61 someri informati si orientati profesional in aceasta perioada, unul dintre someri, Bordea Cristian-Daniel a fost angajat cu contract de munca la STX OSV BRAILA SA.

A5 – Program de formare profesionala

Au fost analizate fisele de informare si orientare profesionala completate si s-a facut repartizarea somerilor inscrisi in functie de optiunile lor, data inscrierii si numarul de participanti per grupa, la cursurile autorizate din cadrul programului de formare profesionala. In functie de numarul optiunilor inregistrate pentru fiecare din cele 4 cursuri, s-a putut stabili si o planificare pe luni a acestora pentru primul an de implementare.
In data de 11 februarie 2011 a inceput cursul de initiere in ocupatia de Operator introducere, validare si prelucrare date, cu o grupa formata din 13 someri.
Cursul se se va desfasura pe durata a 2 luni. In luna martie se va organiza examenul de absolvire.
De asemenea, a fost stabilita si componenta grupei care va participa in luna martie 2011 la cursul de initiere in ocupatia de vanzator.

Rezultate/ realizări atinse in perioada 01.11.2010 – 15.03.2011

 

 

Instantanee realizate in timpul implementarii activitatilor proiectului:

A1 – Lansarea proiectului lansarea proiectului